Share |

הקם אתר אינטרנט לבית הכנסת שלך

"גריטשול" – הינה מערכת שנבנתה ותוכננה במיוחד לצורך ניהול ושמירה על קשר עם חברי קהילת בית הכנסת .

המערכת נבנתה במיוחד עבור בתי כנסת ומתאימה לקהילות שונות ולמנהגים שונים.

המערכת נבנתה ע"י מתכנת ירא שמים לצורך בניית מוצר איכותי קל ונוח לשימוש ע"י צוות הגבאים ומנהלי בית הכנסת.

המערכת מיועדת בעיקר ע"מ לשמור על קשר רציף עם הקהילה ולהרחבת הקשר עם הקהילה.

המערכת מאפשרת לשמור על קשר רציף עם הקהילה באמצעות האינטרנט, לגייס ולעניין חברים חדשים ואורחים, ולפרסם דברי תורה, לוח ארועים ושמחות, יורצייט ,שיעורים ,גיוס תרומות ותשלומים ,זמני תפילה ועוד ועוד ...

רק 150 ש"ח לחודש (+מע"מ) הזמן עכשיו גרסת נסיון ל45 יום חינם